STRONA GŁÓWNA
ZWIERZĘTA
W DOMU
POD STAŁĄ OPIEKĄ
TĘCZOWY MOST
TELEFONY ALARMOWE
+48 798 180 888
adopcje@sosbokserom.pl

Wstępne podsumowanie pierwszego roku naszej działalności

Pora na „rozliczenie” z ofiarowanych na działalność SOS bokserom pieniędzy, nie tylko z darowizn 1%. Dlatego przedstawiamy poniżej nasze koszty wydatkowane na działalność statutową, w przeliczeniu na 1 miesiąc oraz cały rok. Naturalnie, wyniki na miesiąc są uśrednione, ponieważ zdarzały się miesiące, gdy wydawaliśmy więcej pieniędzy, bo mieliśmy kilka ciężko chorych psów, bywały też takie miesiące, gdy finansowo było lżej. Wydatki w skali roku obliczone są w oparciu o uśrednione kwoty za miesiąc, ponieważ rok się jeszcze nie skończył i nie mamy zamkniętego miesiąca listopada i grudnia.

Poniższa tabela przedstawia stałe wydatki SOS bokserom uśrednione w skali miesiąca i roku działalności.

Rodzaj kosztów Wydatki na 1 miesiąc Wydatki na 1 rok
Leczenie i leki 3 425,64 zł 41 107,68 zł
Karma 3 104,35 zł 37 252,20 zł
Gadżety na sprzedaż 607,91 zł 7 294,95 zł
Materiały promocyjne 108,67 zł 1 304,04 zł
Koszty administracyjne 470,50 zł 5 646,00 zł
Ogółem 7 717,07 zł 92 604,84 zł

Przeważający udział w kosztach ma leczenie i żywienie podopiecznych. Dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionych klinik weterynaryjnych oraz hurtowni artykułów dla zwierząt, które udzielają nam stałych rabatów, wydatki te są znacząco niższe niż dla osób prywatnych.
W tabeli nie są ujęte wydatki za mieszkanie zwierząt, poniesione za psy przebywające w hotelach. Nie są także ujęte koszty szkolenia naszych podopiecznych oraz koszty transportów w przypadkach, gdy Fundacja zwraca wolontariuszom koszty paliwa. To są koszty ponoszone nieregularnie.
W przypadku gadżetów na sprzedaż Fundacja dzięki nim zarabia na swoją działalność, tak więc ten koszt się zwraca.
Materiały promocyjne to wszelkiego rodzaju ulotki, plakaty, materiały edukacyjne oraz plakietki dla dzieci za udział w lekcji Przyjaciel czworonoga.
Koszty administracyjne obejmują obsługę Fundacji przez Biuro rachunkowe, Bank oraz opłaty na rzecz KRS.

Fundacja utrzymuje się całkowicie z darowizn, dochody ze sprzedaży pozwalają co najwyżej pokryć koszty administracyjne. Szczególnie cenne są dla nas darowizny w postaci Adopcji Wirtualnych. Są one stałym przychodem, przeznaczonym na utrzymanie wybranego przez Darczyńcę zwierzęcia. Dzięki temu łatwiej nam podejmować decyzję o tym, którego psa w potrzebie możemy objąć opieką.

Dzięki temu, że niektóre domy tymczasowe, w których przebywają nasi podopieczni, biorą całkowicie na siebie utrzymanie psów, w tym leczenie, możemy pomóc większej liczbie zwierząt.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy nam pomagają. Liczy się każda złotówka – ona może przesądzić o tym, czy zdążymy na czas…

Fundacja "SOS Bokserom", ul. Mrówcza 77a, 04-857 Warszawa
nr konta: 06 1500 1012 1210 1015 2421 0000
NIP: 952-206-26-60

Copyright © 2019 sosbokserom.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie umieszczone na stronie teksty, zdjęcia, oraz grafiki podlegają prawu autorskiemu i nie wolno kopiować ich w celu wykorzystania komercyjnego lub przekazania osobom trzecim ani też ich zmieniać i wykorzystywać w innych serwisach internetowych.
Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.